Bestillingsskjema ridehall

Benytt skjemaet under for å bestille treningstid i hallen. Fyll inn hvem betalingen gjelder for og hvilket leieforhold man ønsker.

Ved enkelttimer må man også oppgi dato for timen.

Betal til kontonr 1644.05.30358

 VHSK STALL- OG RIDESENTER - PRISER PR. AUGUST 2017


Medlemmer av VHSK

Årskort  gjelder jan-des kr 5.000 (450 mnd)

1/2 årskort gjelder jan-jun el jul-des kr 3.000 (500 mnd)

Månedskort gjelder fra den 1. pr mnd. kr 600 (7.200 året)

Timepris 60 min kr 100


Ikke medlemmer

Årskort kr7.200 (600 mnd)

1/2 årskort gjelder jan-jun el jul-des kr 3.900 (650 mnd)

Månedskort gjelder fra den 1. pr mnd kr 750 (9.000 året)

Timepris 60 min kr150