Prisliste

PRISLISTE 2018

Medlemmer:

Årskort  gjelder fra jan-des                                   4.000.- *           

1/2 årskort gjelder fra jan-jun eller fra jul-des        3.000.-** 

Månedskort gjelder fra den 1. pr mnd.                  600.-

Timepris 60 min                                                  100.-

Leie av hall 60 min                                               500.-

Leie av hall dag 8 t -  til kurs el.                             1500.-

Leie av hall hel dag til stevner, messer e.l.              2500.-

                                                       


Ikke medlemmer:

Årskort  gjelder fra jan-des                                    7.200.-*

1/2 årskort gjelder fra jan-jun eller fra jul-des         3.900.-**

Månedskort                                                         750.-

Timepris 60 min                                                   150.-

Leie av hall 60 min                                                800.-

Leie av hall dag 8 t - til kurs e.l                               2500.-

Leie av hall hel dag til stevner, messer e.l. h            3500.-Boksleie pr døgn                                                        300.-


Utebanen er gratis for medlemmer med års- og halvårskort


Bruk av utebane pr 60 min:

Medlemmer: 30.-

Ikke medlemmer: 50.-


Boksleie for av-/påsaling i tilknytning til time er gratis.*  Betales til klubbens konto 1/2 årlig eller pr kvartal etter avtale.


** Betales til klubbens konto forskuddsvis kvartalsvis•Årskort utstedes til person og gjelder kun for denne.

•Familierabatt på årskort pr. husstand - 50 % fra familiemedlem nr 2 og utover.